Neden Trasta ESG?

Sürdürülebilir bir geleceğe geçiş, muazzam bir ivme kazanıyor. Piyasa katılımcılarının değer yaratma fırsatının artan anlayışıyla hızlandırılan ESG düşünceleri, artık riski azaltma bağlamında değil, rekabetçi kalmak ve yeniliği teşvik etmek için stratejik bir düşünce olarak da karar verme sürecinde dikkate alınıyor. Bu noktada, Trasta ESG olarak biz de müşterilerimize sürdürülebilirliğe odaklanarak değer yaratma fırsatlarını sunuyoruz.

Haydi Başlayalım!

GÜNCEL

Neden ESG?

ESG skorlaması, geniş anlamda Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) ve bununla ilgili 2030-2050 hedeflerinin hayata geçirilmesini desteklemektedir. Bu nedenle ESG’nin temel ve alt metrikleri şirketlerin SKA hedeflerine ne ölçüde uyumlu faaliyet gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Şirketler; yatırımcılar ve diğer paydaşlarının yanı sıra, düzenlemelerin de etkisiyle, ESG’yi faaliyetlerinin odağına giderek daha fazla almayı tercih etmektedir. Ülkemizin Paris İklim Antlaşması’nı imzalaması ve “2053 net sıfır hedeflerini” adapte etmesi; ayrıca en önemli ticaret partnerimiz olan Avrupa Birliği’nin 2030 ve 2050 hedeflerine büyük önem vermesi ülkemiz şirketlerinin ESG odaklı üretim, ihracat ve finansman yapısına yönelmesini giderek daha zorunlu hale getirmektedir.

ESG Skorlamasının Faydaları Neler?

Şirketlerin paydaşlarının E (çevresel), S (sosyal) ve G (yönetişimsel) konularındaki beklenti ve taleplerine “gerçekten” yanıt veren bir yapıda faaliyet göstermesi daha sürdürülebilir bir Dünya yaratılmasını destekliyor. Bu genel ekonomik ve sosyal faydanın ötesinde, ESG odaklı Şirketlerin risk yönetimi ve finansal performans açısından rekabetçi avantaja sahip olabileceği düşünülmektedir.

Bu kapsamda, ESG skorlaması şirketlere bütüncül ve sosyal sorumlu bir risk yönetimi çerçevesi sunmaktadır. ESG odaklı şirket yönetiminin başlıca finansal faydaları; daha yüksek muhasebe/borsa performansı-halka arz geliri ve düşük borçlanma maliyeti olarak özetlenebilir.

ESG Skorlamasından Kimler Faydalanmalı?

ESG odaklı yönetim felsefesi maddi olmayan değer oluşumunu ve şirket repütasyonunu desteklemektedir. Sermaye piyasası borsada işlem gören şirketler ESG’nin temel yararlanıcısıdır. ESG skorlaması ayrıca halka kapalı şirketler, iş ortaklıkları ve büyük projeler için önem taşımaktadır.

Doğru ESG Stratejisi Nasıl Olmalı?

ESG’nin beklenen faydanın elde edilmesi uzun dönemli ve kurumsal bir bakış açısı gerektirmektedir. İyi ESG performansı konunun “içselleşmesi” ve kararlı bir strateji ile mümkündür. Doğru ESG stratejisinin tasarımı ve bunun zaman içinde geliştirilebilmesi ancak firma düzeyinde kararlı bir çalışmanın ürünü olabilmektedir. Bu tasarımın uluslararası standartlar ışığında; endüstri ölçeğinde ve firma özelinde; sosyal sorumlu üretim, tüketim, risk ve portföy yönetimi ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir.

DEĞERLERİMİZ

ESG Değerlerine Saygı

ESG Odaklı Objektif Nicel ve Nitel Analiz

Profesyonellik Uzmanlık

ESG Odaklı Risk Yönetimi, Çevresel Sosyal ve Yönetişimsel Çözümler

Veri Analiz

Şeffaf Analiz Raporlama & İletişim Süreçleri

İşbirliği Global Vizyon

İleri Analiz Teknikleri Sektörel Uzmanlık Uluslararası Tecrübe